КРЕИРАЈ FACEBOOK АНКЕТИ ЛЕСНО СО EXAMINARE.

Со нашиот Facebook приклучок, лесно може да испраќате анкети, глобално дистрибуирани.

  • Прашај ја публиката на најголемата социјална мрежа во светот.
  • Добиј мислења, допаѓање и не допаѓање.
  • Земи резултати на флексибилен, удобен формат и комбинирај го со други комуникациски канали.

Обиди се сега!
 

 

Активирање со Едно Кликнување.

Со само едно кликнување може да ја активирате Анкетата/Прашалникот на Facebook. Потоа може да го распространите линкот со едноставено постирање или реклама на Facebook. Примателите одговараат директно на Facebook без да го напуштат профилот. Со помош на приклучокот се добиваат податоци за полот на примателите и демографски податоци на тие што одговориле.

Обиди се сега!

 

Позадинско споделување на податоци за контакти.

Сите приматели кои ќе одлучат да одговорат на Facebook Прашалникот/Анкетата ќе споделат податоци со вашиот профил на Examinare, како Пол, Држава и многу повеќе. На овој начин ќе може да ги анализирате резултатите врз основа на споделената информација. Од примателите ќе биде побарано пред да пристапат до Прашалникот дозвола да се споделат нивните податоци.

Обиди се сега!

 

Facebook Прашалниците Обично Даваат Голема Сума на Квантитативни Податоци.

Користењето од страна на многу луѓе во светот, го прави Facebook моќна алатка за собирање голема сума на податоци. Тоа исто така ќе ви помогне и со добивање квалитетни податоци, се разбира, доколку кампањата е насочена до вистинските луѓе.

Обиди се сега!

 

Квалитетни и Квантитативни податоци?

Facebook Анкетите стануваат се попопуларни. Но секогаш се појавуваат нови начини за добивање на Квалитетни податоци. Ако ви треба индивидуално решение или сте во потрага по специјален проект и ви треба помош, обидете се со Корпоративни Услуги. Нашите експерти се секогаш тука да помогнат.

Обиди се сега!