Алатки за анкета
 
 
 

Логирај се
Алатки за анкета

Login to Examinare

 

Зошто има две опции за вклучување?

Првото вклучување е за Вашата зона на потрошувачи. Во оваа зона, ги средувате вашите сметки и договори. Алатката за анкети има своја опција за вклучување и е заштитена од податоците на сметките. Во одредени случаи, управувачите ги средуваат сметките а вработените се вклучуваат само во алатката за анкети.