Гласање преку СМС пораки

За да гласаат преку СМС, Вашите респонденти треба да испратат СМС на телефонскиот број прикажан во одделот „Кратка содржина“. Вашите респонденти можат да го испратат нивниот одговор во форма на СМС порака адресирана до конкретниот телефонски број со содржината на пораката којашто ќе ја содржи фразата внесена до иконата на мобилниот телефон, а потоа следува опција со целосен текст или бројот внесен во табелата на страницата „Кратка содржина“.
На пример:
Порака до СМС бројот : +46730125060
Порака:MP10104 1
Доколку сакате да ја измените СМС фразата (Фразата внесена пред опцијата), можете да составите нова СМС фраза согласно Вашите потреби преку користење на СМС конекторите. Повеќе информации во менито „СМС конектори“.