Гласање преку Твитер

Доколку гласачите посакаат да ги праќаат своите одговори преку „Twitter“, тогаш треба да го додадат корисникот examinare на Twitter.

Доколку вашите респонденти сакаат да гласаат преку Twitter, тие треба да испратат #hashtag прикажан во одделот „Кратка содржина“. Ова ќе му овозможи на Examinare да ја пронајде Twitter пораката и да го додаде резултатот во Вашиот прашалник.

#hashtag-от се наоѓа на врвот во одделот „Кратка содржина“, веднаш до логото на Twitter.
На пример:
#TWMP10104 1
Twitter пораката #hashtag секогаш се менува со СМС бројот, а Вие можете да ги множите ваквите пораки од СМС конекторите.