Испратете ја Вашата анкета преку email

2. За да ја испратите Вашата анкета на Вашите респонденти коишто се регистрирани во Вашиот профил, треба да преминете кон одделот „Достави“ и да го изберете копчето „Email“.
Внесете „Наслов на Вашата email порака“, „Порака“ и проверете ги респондентите на левата страна.
Кога ќе бидете задоволни со опциите, можете да го притиснете копчето „Продолжи и испрати.“
Ве молиме имајте предвид дека Вашите email пораки може да бидат испратени во рок од 1 час, во зависност од бројот на респонденти коишто се од истиот домен и на коишто им ја испраќате пораката. Времето за процесирање исто така зависи од бројот на респонденти во Вашата листа на испраќање.
(Вашата анкета мора да биде активирана во „Приватна веб анкета“ или „Приватна анонимна веб анкета“ за да можете да ја користите оваа функција.)