Приматели

РАЧНО КРЕИРАЊЕ НА ПРИМАТЕЛ

За да креирате примател, преминете на „Приматели“-> „Регистрирај примател“. Поплнете ги зададените полиња и осигурајте се дека внесувате информации во полињата означени со црвено и во едно од полињата означено со сино бидејќи овие се задолжителни полиња. Ббез овие полиња, Examinare не може да ги испраќа email пораките или СМС пораките на Вашите приматели.
Совет: Доколку немате или сакате да го додадете името на примателот, можете да ги додадете email адресите како нивна адреса.