Надградете ги полињата на примателите

Examinare алатката за анкети ја добивате подготвена со сет од демографски информации коишто може да се користат за складирање на информации и известување за нив.
Понекогаш се јавува потреба за нивно проширување со полиња за селектирање, полиња за означување и полиња за текст за да се направат интеграции и продолжетоци кои би го олесниле процесот. Еве како можете да ги проширите полињата за приматели во Вашиот профил:
1.Премини кон „Конфигурација“.
2.Премини кон „Приматели“.
3.За да додадете поле на приматели, пополнете ги информациите и притиснете „Зачувај“.
Сите нови полиња ќе бидат поставени на дното на листата.
Незадолжителен чекор: Доколку сакате да го ажурирате/преместите полето на приматели во профилот, тогаш можете да ги користите линковите на полето коешто сакате да го ажурирате или преместите.