Внеси приматели преку Excel

За да внесете приматели од Excel, треба да притиснете на опцијата означена на менито како „Приматели“ и на копчето „Внеси од Excel“.
Спуштете го Excel шаблонот преку десен клик на датотеката и избирање на „Зачувај го резултатот како...“ Отворете ја спуштената датотека и додадете ги полињата коишто можат да се додадат на она коешто е примено. Имајте предвид дека сивите полиња се задолжителни.
Прикачете ја датотеката преку притискање на „Избери датотека“, а потоа притиснете на „Внеси приматели“.

Важна забелешка: Осигурајте се дека ги имате проверено email адресите на примателите кои се обидвате да ги внесете пред да ја прикачите датотеката. Забележавме дека најчестата грешка со прикачените датотеки е погрешно внесена email адреса.