Резултати и табели

АНАЛИЗИРАЈ ПРЕКУ ПРЕГЛЕДУВАЊЕ НА ТАБЕЛИТЕ

За да ги анализирате резултатите и истите да ги погледнете во живо, преминете кон одделот „Резултати и табели“ за Вашата анкета. Притиснете на „Анкети“->„Резултати и табели“ на Вапата анкета. Ќе видите како се вчитуваат резултатите од Вашата анкета на екранот.
Ако сакате да отстраните одредени делови од известувањето, можете едноставно да го отстраните овој дел од извештајот во живо. За да отстраните дел од извештајот во живо, притиснете на [-] веднаш до опцијата. Известувањето во живо одново се пресметува секој пат кога ќе притиснете на опциите за отстранување. За да можете повторно да ја вклучите оваа опција, треба само повторно да притиснете на деактивираната опција.