Прикажете го статусот на поканети приматели

Овој тип на известување е достапен во одделот „Резултати и табели“во Вашата анкета. Притиснете на копчето означено со „Приматели“ и ќе Ви бидат прикажани различни извештаи и опции.