Празни гласови во Вашата анкета

За да ги отстраните гласовите што се веќе внесени во Вашата анкета, на пример, кога веќе имате поминато низ тест-периодот на анкетата и сакате да ја започнете анкетата за Вашите респонденти без одговорите од Вашиот тест да се најдат во резултатите, тогаш следете ги долунаведените чекори.
Преминете кон „Анкети“->„Ажурирај“ на истата низа во анкетата во којашто сакате да ги отстраните гласовите.
Притиснете на копчето „Избриши ги гласовите“.
ВНИМАВАЈТЕ! Ова е ќе ги отстрани сите Ваши гласови и овој чекор не може да биде откажан!