Изнесување/ Внесување на Вашите анкети

ЕКСПОРТИРАЊЕ НА ВАШИТЕ АНКЕТИ

Понекогаш треба да ја експортирате Вашата анкета или Анкети за да можете да ги испратите на некој друг корисник на Examinare или да ги испратите на некој преведувач. Еве како да го направите тоа:
1. Преминете кон „Анкети“ и притиснете на „Ажурирај“ на анкетата којашто сакате да ја експортирате.
2. Притиснете на „Симни“ и зачувајте ја датотеката во Вашиот локален компјутер.

ВНЕСУВАЊЕ НА ВАШИТЕ АНКЕТИ

Понекогаш треба да внесете превод во Вашата анкета или да внесете анкета составена од друг Examinare корисник.
1.Преминете кон „Анкети“ и притиснете на „Внеси.“
2.Прикачете ја Вашата датотека.
3.Проверете ја Вашата анкета и, доколку е потребно, направете финални прилагодувања.