Додадете текст за повеќе инструкции

Понекогаш е потребно да се додаде пријателско објаснување или разјаснување без овој текст да се додаде на резултатите. За да го направите ова, треба да преминете кон режимот за ажурирање на анкети „Анкети“->„Ажурирај“ на анкетата. Пронајдете го прашањето коешто сакате да го додадете во текстот и кликнете на „Инструкции.“ Тука можете да изберете дали ќе ги прикажете инструкциите над прашањето или под прашањето. Потоа, можете да притиснете на копчето означено како „Зачувај“ за да завршите со додавањето на текст на прашањето.
Доколку сакате да го отстраните текстот за инструкции, треба да притиснете на „Инструкции“ како што е погоре опишано или целосно да го испразните полето за текст и да го притиснете копчето означено со „Зачувај.“