Променете го јазикот на Вашата анкета

Кога составувате анкета во Examinare, самата анкета е автоматски составена со истата јазична конфигурација којашто ја користите во профилот. За да можете да го смените јазикот, притиснете на „Промени јазик“ и изберете го јазикот што сакате да го користите и притиснете „Зачувај.“