Вклучете слика или мултимедијална датотека

Доколку сакате да прикажете слика или да пуштите некаква MP3 датотека кога респондентите го внесуваат прашањето, тогаш можете да додадете датотеки во Вашето прашање преку следење на долунаведените чекори:

Преминете во режимот за ажурирање на анкети „Анкети“->„Ажурирај“ на анкетата.

Пронајди го прашањето коешто сакате да го додадете на датотеката/датотеките и притиснете на опцијата „Вклучи датотека“. Сега можете да додавате датотеки на ова прашање преку притискање на „Избери датотека“, а потоа, по избирање на датотеката, притиснете го копчето означено со „Зачувај.“

Можете да прикачите онолку датотеки колку што сметате дека е потребно. Сепак, имајте предвид дека ова може да влијае на сразмерот на одговарање на Вашата анкета.