Прикажете ги сите прашања на една страна (Образец)

За да ги прикажете сите прашања на една страница наместо 1 прашање/страница, можете да ги користите следниве чекори:

1.Преминете во Ажурирај во анкетата што ја имате составено или креирајте нова анкета и прво додадете ги прашањата.
2.Притиснете на „Напредни подесувања“ во левото мени.
3.Активирајте го менувачот под „Образец“ и потврдете ја прикажаната порака.

Сега ги прикажувате сите прашања на една страница, онлајн или преку мобилен приказ на образецот.