Активирајте почетна страница за Вашата анкета

Доколку сакате да прикажете страница за информации кога Вашите респонденти прв пат ќе ја посетат анкетата, можете да користите Почетна страница. Преминете на Анкети->Ажурирај на анкетата којашто сакате да ја додадете на почетната страница. Притиснете на опцијата „Креирај почетна страница за оваа анкета“ и потоа внесете го прекстот во прикажаниот дијалог. Доколку сакате да ја деактивирате Вашата почетна страница за оваа анкета, тогаш притиснете на „Ажурирај ја почетната страница“ и изберете „Не користи почетна страница.“

Важна забелешка: Штом ја активирате почетната страница, опцијата ќе биде сменета во менито од„Креирај почетна страница за оваа анкета“ во „Ажурирај ја почетната страница.“