Креирајте ги вашите прашалници и анкети на правилен начин со анкетната алатка на Examinare

Во анкетната алатка на Examinare можете да ги најдете сите типови на прашања кои се неопходни за совршена анкета. Нашите корисници не се оптоварени со технички информации, а анкетираните секогаш ќе знаат како да одговорат на Вашите анкети.

Example Survey:
Computer version (Smartphone/Tablet/Desktop) Mobile Phone version (Wap/2G/3G)

ДОСТАПНИ МЕТОДИ ЗА ОДГОВАРАЊЕ:


Прашања со повеќе одговори (1 точен одговор)

Најупотребувани во сите анкети и прашалници. Можат да бидат комбинирани со поле за текст со повратни информации со цел полесно обезбедување на информации.

Типично употребувани примери:

– Род
– Возраст
– Да и Не прашања
и многу повеќе.

Прашања со повеќе одговори (ниеден или неколку точни одговори)

Се употребуваат во најголем број од анкетите во кои сакате примателите да одговорат преку повеќе понудени можности. Examinare исто така бележи кога корисникот нема да пополни ништо така што Вие можете овој тип на прашања да ги означите како задолжителни.

Типично Употребувани Примери:

– Прашања за сервисот
– Прашања за користењето
– Одбирање опција
и многу повеќе.

Прашања со слободен текст (1 точен одговор е впишан)

Се употребуваат кога сакате примателот да одговори со пишување текст. Понапредна верзија на овој тип прашања е “Прашања со слободен текст (Повеќе одговори)”.

Типични примери за употреба:

– Напиши го твоето име
– Кажи ни што мислиш
– Зошто не би сакал/а…
и многу повеќе.

Osgood-скала (скала со дополнителни делови)

Osgood-скалата е најчесто употребувана во прашалници за брендирање и чувства. Идејата е да се постават различни чувства едни наспроти други. Чекорите во скалата можат да бидат регулирани помеѓу 2 и 7 поени.

Типично употребувани примери:

– Топло наспроти студено
– Весело наспроти здодевно
– Паметно наспроти глупаво
и многу повеќе.

Gradient скала

Се употребува во многу прашалници за услуги каде примателот треба да го оцени нивото на услуги во различни оддели. На пример поддршка или наплата. Една gradient скала може да ја намали употребата од многубројни прашања, но исто така може да го нунапреди Вашиот прашалник за просечните корисници и во тој случај да го намали бројот на гласови.

Типично Употребувани Примери:

– Како ќе ги оцените нашите оддели : поддршка, наплата, техничка поддршка, оддел за продажба
– Според следниве фактори, како би ги оцениле нашите: цени, поддршка, овозможено време до решение, пријателски однос
и многу повеќе.

Инструкции

Инструкциите всушност не се тип на прашања, но се користат za да се внесе подетално објаснување на следните чекори и може да се користат во секој дел од прашалникот или анкетата.

Се користат за да објаснат:

– Следни чекори
– Како да размислуваш додека оценуваш прашања од Osgood или Gradient скалата
– Може да содржи општи информации
и многу повеќе.

Прашања со слободен текст (Впишани се повеќе точни одговори)

Прашањата со слободен текст (впишани се повеќе точни одговори) се понапредна верзија на оригиналните прашања со слободен текст. Сите полиња може да се направат задолжителни или изборни и да помогнат во добивање информации од примателите.

Типично употребувани примери:

– Внеси: име, адреса, поштенски број и држава.
– Внеси го твојот сериски број и нашиот производ што го користиш за да пополниш барање за поддршка.
– Провери и корегирај ги своите податоци
и многу повеќе.

цени

Business Account
26 EUR
Цена / месец
 • Testrun for 7 days
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish 3 Surveys at the same time
 • Pre-made Template Library
 • Email Support
 • Live Chat Support
 • Phone Support
 • 1 Administrative User
 • Additional users 50% discount
 • Get 10% of Yearly Subscription
Unlimited Account
69 EUR
Цена / месец
 • Testrun for 7 days
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish Unlimited Amount of Surveys
 • Pre-made Template Library
 • Email Support
 • Live Chat Support
 • Phone Support
 • Examinare Modules & Integrations
 • Access to Examinare API
 • Personal Account Manager
 • 1 Administrative User
 • Additional users 50% discount
 • Get 10% of Yearly Subscription
Student Edition
15 EUR
 • Unlimited Answers, Polls & Recipients
 • Publish 2 Surveys at the same time
 • Pre-made Template Library
 • Email Support only
 • 1 Administrative User
 • Additional users cannot be added
 • Proof of Schools Enlistment is Needed
 • 3 months Subscription
Приматели

Можете да ја исконтактирате Вашата публика преку сите можни канали за комуникација, како електрични уреди, веб страни или стандардна телефонска линија.

Во зависност од спецификите на целната публика и Вашите бизнис цели, анкетите што ги испраќате може да бидат приватни или јавни.

Јавни анкети и прашалници.

Користејќи ја функционалноста на јавните анкети, можете да ги споделувате Вашите прашалници преку линк на Вашата веб страна или на пример, преку вашиот месечен билтен. Собраните одговори во јавните анкети ќе бидат 100% анонимни.

Приватни анкети и прашалници.

Користејќи ја функционалноста на приватните анкети, можете да испраќате покани до примателите преку личен e-mail или мобилен. Секоја покана ќе содржи персонален линк, а анкетната алатка на Examinare ќе се погрижи ниеден примател да не одговори два пати. Одговорите од приватната анкета може да се сведат до личноста која одговара, но може остане 100% анонимна во крајните извештаи.

Latest News

Examinare Survey Forms now got even better with True Responsive Framework.

Examinare just gotten better, we just released the new version 20.4 “Delicious Survey Design” and with this version we also released the new Survey Design. The new Design engine works exactly like...

Прочитај повеќе

3 months Survey Tool, Student Account for 15 Euro with real support.

Students of any educational institution, whether a high school or university some day or other have to do research, which is an integral part of a learning process. We at Examinare aim to do our best today...

Прочитај повеќе

Over 18 Million Survey Answers.

Today we are celebrating a big milestone in Examinare history. We have collected over 18 Million Survey Answers since we started our survey tool in 2006. A big difference between our counter and other...

Прочитај повеќе